042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
02.02.2021

Klientske centrum Považská Bystrica

Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť oznamuje klientom, že v termíne: 09.02.2021 (utorok) bude Klientske centrum, autobusová stanica, Považská Bystrica z technických príčin zatvorené. Služby budú obmedzené na telefonické podávanie informácií.