042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
07.01.2021

Linky MHD už nezachádzajú v Opatovej až k družstvu

Autobusy MHD Trenčín sa v areáli družstva otáčali, čo však už v súčasnosti nie je možné. Nakoľko sa vozidlá nemajú kde otočiť, k družstvu nezachádzajú.

Autobusy tak končia na mieste otáčania vozidiel na Sihoti 4. Obyvatelia môžu využiť linku č. 4, ktorá obsluhuje väčšiu časť Opatovej, zachádza poza železničný podchod až na zastávku Opatová, Nivy.