042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
05.01.2021

Klientske centrum Nové Mesto nad Váhom

Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť oznamuje klientom úpravu prevádzkovej doby Klientskeho centra so sídlom Železničná 1155/32,  Nové Mesto nad Váhom v termíne: 12.01.2021 (ut) 8.00-11.00 hodiny a 15.01.2021 (pia) 10.00-12.00, 12.30-16.00 hodiny.