032 / 74 34 375    |    sadtn@sadtn.sk    |         |    

Logotype
23.12.2020

SAD Trenčín, a.s., ďakuje všetkým cestujúcim za prejavenú dôveru počas roka 2020

SAD Trenčín, a.s., ďakuje všetkým cestujúcim za prejavenú dôveru počas roka 2020 a zároveň za spoluprácu Trenčianskemu samosprávnemu kraju a Mestu Trenčín.

Všetkým prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roka 2021 a veľa spoločných šťastných kilometrov.