042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
02.12.2020

Klientske centrá 03.12.2020

SAD Trenčín, a.s. oznamuje, že z prevádzkových dôvodov budú klientske centrá: Palackého 11, Trenčín; Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Považská Bystrica, Púchov otvorené v čase: 12.30-16.00 hodiny a Železničná 2, Trenčín v čase: 12.30-17.00 hodiny. Klienti môžu využiť služby internetového obchodu.