042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
22.07.2020

Zmena názvu kancelárií predpredaja

V nadväznosti na zmenu organizačnej štruktúry SAD Trenčín, a.s. nahrádza vo všetkých platných dokumentoch termín „kancelária predpredaja“ termín „klientske centrum“.