042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
02.07.2020

Zmena prevádzkovej doby klientskych centier od 01.08.2020

Trenčín, Palackého 11 pondelok – piatok  8.00 – 12.00 h 12.30 – 16.00 h
Trenčín, Železničná 2 pondelok – piatok  9.00 – 13.00 h  13.30 – 17.00 h
Nové Mesto nad Váhom, AS pondelok – piatok  8.00 – 12.00 h 12.30 – 16.00 h
Myjava, Partizánska 291/17 pondelok – piatok  8.00 – 12.00 h 12.30 – 16.00 h
Ilava, Štúrova 384/28 pondelok – piatok  8.00 – 12.00 h 12.30 – 16.00 h
Považská Bystrica, Športovcov 345 pondelok – piatok  8.00 – 12.00 h 12.30 – 16.00 h
Púchov, Trenčianska 460 pondelok – piatok  8.00 – 12.00 h 12.30 – 16.00 h