032 / 74 34 375    |    sadtn@sadtn.sk    |         |    

Logotype
07.04.2020

Ďakujeme mestu Trenčín

SAD Trenčín, a.s. v mene svojich vodičov MHD ďakuje Mestu Trenčín za poskytnutie ochranných štítov. Je to ďalší bezpečnostný prvok, ktorý môže pomôcť pri ochrane našich vodičov pred nebezpečným vírusom.