042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
07.04.2020

Ďakujeme Trenčianskemu samosprávnemu kraju

 

SAD Trenčín, a.s. v mene svojich vodičov ďakuje Trenčianskemu samosprávnemu kraju za  venované ochranné pomôcky /rúška/, ktorí sú dennodenne vystavení ohrozeniu nákazy zo strany cestujúcej verejnosti.