042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
28.07.2015

Nulté tarifné pásmo

SAD Trenčín, a.s. v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom oznamuje cestujúcej verejnosti, že v termíne od 1.8.2015 zavádza v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave nulté tarifné pásmo pri preprave na kratšiu vzdialenosť v rámci obce (škola, obchod, kostol, kultúra, lekár).

Vychádza sa tak v ústrety našim zákazníkom pri preprave na kratšiu vzdialenosť. Cena cestovného v novom tarifnom pásme sa znižuje oproti súčasnému platnému 1. tarifnému pásmu o 33%.

Výška cestovného v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave v kilometrickej vzdialenosti 0 – 2 km bude nasledovná:

Obyčajné cestovné Zľavnené cestovné
Hotovosť Dopravná karta Krajská karta multiCARD Hotovosť Dopravná karta Krajská karta multiCARD
0,40 € 0,27 € 0,24 € 0,30 € 0,23 € 0,19 €

 

Nulté tarifné pásmo sa netýka miest, v ktorých je prevádzkovaná MHD (Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Handlová).