032 / 74 34 375    |    sadtn@sadtn.sk    |         |    

Logotype
05.09.2019

Uzávierka mosta nad riekou Tepličkou v Trenčianskych Tepliciach

Termín uzávierky mosta nad riekou Tepličkou v Trenčianskych Tepliciach sa presúva zo 7.9.2019 od 04:00 na neurčito.

Spoje budú premávať bezo zmeny.

Za porozumenie ďakujeme.

V termíne od 7.9.2019 od 04:00 hod do 15.12.2019 dôjde k úplnej uzávierke cesty II/516 z dôvodu rekonštrukcie mostného objektu nad riekou Tepličkou v Trenčianskych Tepliciach.

Autobusová doprava v smere Trenčianska Teplá – Bánovce nad Bebravou bude vedená po obslúžení autobusovej zastávky Trenčianske Teplice, Sídlisko (pri čerpacej stanici) odbočením doprava smer štvrť SNP, odbočenie doľava a za riekou Teplička opätovne doľava a odtiaľ priamo až po križovatku s ulicou Podjavorinskej. Tam odbočenie doprava a na zastávku Trenčianske Teplice, aut. st. odbočenie doľava. Po vybavení cestujúcich pokračovanie na smer Bánovce nad Bebravou. V opačnom smere je tá istá obchádzková trasa.

Autobusová doprava v smere Trenčianska Teplá – Omšenie – Dolná Poruba bude vedená po obslúžení zastávky Trenčianske Teplice, sídlisko po riadnej trase, bez obchádzky s tým, že pri električkovej zastávke Pod skalou bude zriadená dočasná autobusová zastávka pre oba smery, namiesto zastávky dočasne zrušenej, Trenčianske Teplice, aut. st. Odtiaľ odbočí doľava na Šrobárovú ulicu a následne až na zastávku Trenčianske Teplice, LD ARCO. V opačnom smere po obslúžení autobusovej zastávky Trenčianske Teplice, hotel Flóra po takej istej trase na smer Trenčianska Teplá. Zastávku Trenčianske Teplice, aut. st. pre oba smery nahrádza dočasná zastávka na električkovej zastávke Pod Skalou

1. Autobusové spoje do Trenčína z Omšenia a Dolnej Poruby odchádzajú z dočasnej autobusovej zastávky Trenčianske Teplice, pod skalou (zastávka električky).
CP si môžete stiahnuť tu (výveska 1)

2. Autobusové spoje do Dubnice nad Váhom z Omšenia a Dolnej Poruby odchádzajú z dočasnej autobusovej zastávky Trenčianske Teplice, pod skalou (zastávka električky).
CP si môžete stiahnuť tu (výveska 2)

3. Autobusové spoje do Omšenia a Dolnej Poruby zo smeru Trenčín a Dubnica nad Váhom odchádzajú z dočasnej autobusovej zastávky Trenčianske Teplice, pod skalou (zastávka električky).

4. Autobusová zastávka do Bánoviec nad Bebravou je bezo zmeny.
CP si môžete stiahnuť tu (výveska 4)

Prestupy autobusových spojov budú podľa možnosti zabezpečené na zastávke Trenčianske Teplice, sídlisko.

Náhradná autobusová zastávka Tr. Teplice, pod skalou pre smer Trenč. Teplá, Trenčín a Dubnica nad Váhom
CP si môžete stiahnuť tu (výveska 11)
CP si môžete stiahnuť tu (výveska 12)

Náhradná autobusová zastávka Tr. Teplice, pod skalou pre smer Omšenie a Dolná Poruba
CP si môžete stiahnuť tu (výveska 13)