042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
10.05.2019

Úprava prevádzkovej doby kancelárie predpredaja

Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť oznamuje, že v termíne: 14.05.2019 (utorok) bude upravená prevádzková doba Kancelárie predpredaja so sídlom Železničná 2 (autobusová stanica),  Trenčín nasledovne: 7.00 – 11.00, 11.30 – 13.30 hodiny.  

Klientom bude k dispozícii Kancelária predpredaja so sídlom Palackého 11, Trenčín (okrem služby predpredaj miesteniek).