042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
17.12.2018

Vedenie autobusových spojov prímestskej dopravy počas vianočných a novoročných sviatkov

V súvislosti s úpravou pracovného času a čerpaním dovoleniek organizáciami bude v dňoch 23.12.2018 až 08.01.2019 prímestská doprava vedená následovne:

Deň Prevádzka Označenie
23.12.2018 premáva ako v nedeľu a sviatok v zmysle platného cest. poriadku a vývesiek
24.12.2018 premáva ako v nedeľu a sviatok s obmedzením v zmysle platného cest. poriadku a vývesiek
25.12.2018 premáva ako v nedeľu a sviatok s obmedzením v zmysle platného cest. poriadku a vývesiek
26.12.2018 premáva ako v nedeľu a sviatok v zmysle platného cest. poriadku a vývesiek
27.12.2018 premáva ako v sobotu v zmysle platného cest. poriadku a vývesiek
28.12.2018 premáva ako v sobotu v zmysle platného cest. poriadku a vývesiek
29.12.2018 premáva ako v sobotu v zmysle platného cest. poriadku a vývesiek
30.12.2018 premáva ako v nedeľu a sviatok v zmysle platného cest. poriadku a vývesiek
31.12.2018 premáva ako v sobotu s obmedzením v zmysle platného cest. poriadku a vývesiek
01.01.2019 premáva ako v nedeľu a sviatok v zmysle platného cest. poriadku a vývesiek
02.01.2019 premáva ako v prac. deň počas školských prázdnin v zmysle platného cest. poriadku a vývesiek
03.01.2019 premáva ako v prac. deň počas školských prázdnin v zmysle platného cest. poriadku a vývesiek
04.01.2019 premáva ako v prac. deň počas školských prázdnin v zmysle platného cest. poriadku a vývesiek
05.01.2019 premáva ako v sobotu v zmysle platného cest. poriadku a vývesiek
06.01.2019 premáva ako v nedeľu a sviatok v zmysle platného cest. poriadku a vývesiek
07.01.2019 premáva ako v prac. deň počas školských prázdnin v zmysle platného cest. poriadku a vývesiek
08.01.2019 premáva ako v prac. deň počas školského vyučovania v zmysle platného cest. poriadku a vývesiek

Školské vyučovanie sa začína 08.01.2019.

Príjemné prežitie vianočných a novoročných sviatkov Vám praje SAD TRENČÍN, a.s.