042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
11.09.2018

Európsky týždeň mobility - Cestujte bezplatne s technickým preukazom 16. - 22. septembra 2018

V termíne od 16. 9. 2018 do 22. 9. 2018 sa uskutoční Európsky týždeň mobility (ETM). Mesto Trenčín v spolupráci s SAD a.s. Trenčín, v rámci ETM bude prepravovať cestujúcich vo vozidlách MHD, ktorí sa preukážu malým (originálnym) technickým preukazom, bezplatne.

Cestujúci sa nemusí preukazovať u vodiča, stačí aby mal technický preukaz pri sebe. Pri prepravnej kontrole cestovných lístkov sa cestujúci preukáže platným technickým preukazom od motorového vozidla. Nástup cestujúcich bude umožnený všetkými dverami na vozidlách MHD.

V prípade, že sa cestujúci na vyzvanie prepravného kontrolóra nepreukáže TP, bude sa voči nemu postupovať ako v prípade cestujúceho bez platného cestovného lístka, vrátane uloženia sakcie.