042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
08.08.2018

Nemšovský jarmok

Z dôvodu konania Nemšovského jarmoku v termíne

od 9.8.2018 v čase od 19,00hod. do 11.8.2018 do 16,00hod.

spoje liniek 302420 a 309443 nebudú obsluhovať zastávku Nemšová, námestie.

Všetky spoje budú vykonávané len do a zo zastávky Nemšová, žel. stanica.