AUTOBUSOVÁ STANICA MYJAVA

Autobusová stanica Myjava

Partizánska 291/17

907 01  Myjava

 


ODKAZ MAPA

Autobusová stanica sa nachádza 5 min. chôdze od centra mesta Myjava. Autobusová stanica má  4 nástupišťa a 9 stanovíšť.

ORIENTAČNÝ PLÁN AUTOBUSOVEJ STANICE

STANOVIŠTIA PRE NÁSTUP CESTUJÚCICH ZORADENÉ PODĽA ČÍSEL

1.pdf
1. Bratislava; Bukovec; Myjava Jedn.; Myjava žel. st.; Vrbové

2.pdf
2. Bratislava; Chvojnica; Myjava Jedn.; Myjava žel. st.; Senica, Smrdáky; Trenč. Teplice; Trenčín; Vrbovce

3.pdf
3. Myjava Jedn.; Myjava, žel. st.; Podbranč, Majeričky; Senica; Skalica; Sobotište

4.pdf
4. Myjava, Turá Lúka, Jednota; Myjava, Vankovia, u Zimov; Myjava, VankoviaZŠ; Myjava, žel. st.; Stará Myjava, Horný Štemberk; Stará Myjava, chaty

5.pdf
5. Brezová pod Bradlom; Brezová pod Bradlom, Štverník; Myjava, Jedn.; Myjava, žel. st.; Senica

6.pdf
6. Brezová pod Bradlom; Košariská, dolné Košariská, Jedn.; Myjava, Jedn.; Myjava, žel. st.; Priepasné, garáž

7.pdf
7. Hrašné; Chvojnica; Kostolné; Myjava, Jedn.; Myjava, nem.; Myjava, Plastika; Myjava, u Devánov; Myjava, žel. st.; Poriadie; Vaďovce; Vrbovce

8.pdf
8. Brestovec; Kostolné; Myjava, Jedn.; Myjava, nem.; Myjava, Plastika; Myjava, žel. st.

9.pdf
9. Krajné; Myjava, Jedn.; Myjava, nem.; Myjava, žel. st.; Nové Mesto nad Váhom; Piešťany, Stará Turá; Vrbovce

SLUŽBY CESTUJÚCIM

Na autobusovej stanici poskytujeme tieto služby:

-         predaj, personifikáciu a plnenie Dopravných kariet dopravcu a Krajských kariet multiCARD finančnou čiastkou,

-         osobné podávanie informácií o odchodoch liniek a o tarifných podmienkach,

-         predlžovanie platnosti zliav na cestovné v kategórii študent,

-         predaj cestovných poriadkov,

-         preberanie úhrad za porušenie tarifných a prepravných podmienok,

-         vybavovanie reklamácií Dopravných kariet dopravcu a Krajských kariet multiCARD,

-         vybavovanie reklamácií transakcií z automatov SAD Trenčín, a.s

-         prevádzková doba: Pondelok a štvrtok: 6:30 – 11:15     11:45 – 16:15

Utorok, streda, piatok: 6:30 – 11:15     11:45 – 12:45

CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB PRE OSTATNÝCH DOPRAVCOV

Správcom autobusovej stanice je Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s., dopravcovia v prípade záujmu o využívanie služieb autobusovej stanice získajú informácie na e-mail adrese: jezik@sadtn.sk.

 

Spoj v prímestskej pravidelnej doprave                                                                    1,15 € (bez DPH)

Spoj diaľkovej a medzinárodnej pravidelnej dopravy                                               1,66 € (bez DPH)

Vjazd pri nepravidelnej zájazdovej, kyvadlovej a zmluvnej doprave                        1,66 € (bez DPH)

Zmena CP                                                                                                                  16,60 € (bez DPH)

Nedodržanie nevyhnutného času doby státia, za každých 20 minút prekročenia    30,00 € (bez DPH)

Nenahlásenie posilového spoja alebo zmeny CP                                                       50,00 € (bez DPH)

Neoprávnené státie autobusov v priestoroch autobusovej stanice                         100,00 € (bez DPH)

DOPRAVNO-PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Počet návštev: 1427585 | Web Hosting: RED FLOWER s.r.o.